< terug naar alle diensten

Arbeidsrecht

4 december 2017

Het arbeidsrecht is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Met name door de Wet Werk en Zekerheid kunnen wij ons voorstellen dat je de weg door het juridisch landschap kwijt bent. Wat gebeurt er als ik de aanzegtermijn ben vergeten? Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? Mijn werknemer is langdurig arbeidsongeschikt, mag ik zijn contract beëindigen? Mijn werkgever wil de arbeidsvoorwaarden wijzigen, mag dat zomaar?

Wij bieden juridisch advies en bijstand aan ondernemers, werknemers, directies en bestuurders. Bij een geschil kijken wij eerst of er zonder tussenkomst van de rechter een regeling kan worden getroffen. Met onze jarenlange ervaring en deskundigheid zoeken wij altijd naar mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen voor alle partijen.

Wij adviseren en begeleiden bij:

  • Opstellen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten
  • Opstellen en wijzigen van arbeidsvoorwaarden
  • Ontslag op staande voet
  • Transitie- en ontslagvergoeding
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Relatie- en concurrentiebeding
  • Beoordelen vaststellingsovereenkomsten

Neem voor juridische kwesties op het gebied van arbeidsrecht contact met ons op.