< terug naar alle diensten

Bestuursrecht

4 december 2017

Het bestuursrecht regelt onder andere waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van besluiten. Je kunt hierbij denken aan het weigeren van een vergunning maar ook aan problemen die zijn ontstaan met de bijstandsuitkering dan wel dat je volgens het UWV verwijtbaar werkloos bent geworden of juist niet arbeidsongeschikt. Ben je het niet eens met een besluit van de overheid dan kunnen wij je helpen bij het indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep. Wij staan je bij met zijn deskundig advies over wetten, voorschriften en beleidsstukken.

Wij bij Draad Advocaten volgen de ontwikkelingen in het bestuursrecht op de voet. Daardoor beschikken wij over actuele expertise. Wij zijn dan ook in staat onze cliënten van zorgvuldig juridisch advies te voorzien en maximale resultaten te halen.

Wij adviseren en begeleiden onder andere bij:

  • Stopzetting uitkering
  • Terugvordering uitkering
  • Omgevingsvergunningen aanvragen
  • Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures

Neem voor juridische kwesties op het gebied van bestuursrecht contact met ons op.