< terug naar alle diensten

Verbintenissenrecht

4 december 2017

In het dagelijks leven sluiten we vele overeenkomsten af. Sommige van deze verbintenissen sluit je bijna onbewust af. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld wanneer je een huur- of koopovereenkomst aangaat. Op al deze overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing. Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Uiteraard is het de bedoeling dat afspraken nagekomen worden. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Dit kan met name voor jou als ondernemer soms grote gevolgen hebben. Wij staan jou dan ook graag bij om nakoming van een verbintenis af te dwingen, indien nodig door middel van een procedure.